15/11/13

PREMIAT EL NOSTRE PROJECTE als PREMIS ACRA PER LA MILLORA DEL BENESTAR I QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES

Silvia Peña, Pilar Vazquez i Alicia Tarragón, autores del projecte
 amb el professor Eduard Punset, galardonat amb el premi a la millor aportació
        profesional a la atenció de la dependència i la promoció de la autonomia personal.

“Hort urbà: un projecte intergeneracional” és una eina de dinamització sociocultural i vinculació entre els agents de la Residència Mossèn Anton , la Associació Juvenil Barnabites i la comunitat. Ofereix als usuaris un espai físic i participatiu on, mitjançant la creació i el manteniment d’un hort urbà, es potenciín les seves capacitats físiques, cognitives i d’autoestima a la vegada que promoure les relacions socials entre els destinataris. De programació anual, el projecte esdevé el fil conductor de les diferents activitats educatives, culturals i lúdiques de la institució dirigides a contribuir a la preservació del grau d’autonomia aixì com la independència dels residents així com l'assoliment d'un benestar òptim.


 Los Premios ACRA se convocan con el objetivo de reconocer la profesionalidad del sector asistencial y su aportación al bienestar y a la calidad de vida de las personas, fomentando la mejora en la atención, la innovación en los servicios y la participación de los profesionales.
Con este certamen la Asociación ACRA quiere promover la evolución positiva del sector, defendiendo y divulgando un modelo profesionalizado de asistencia a las personas a partir de premiar proyectos que fomenten la promoción del bienestar de las personas, de su calidad asistencial y calidad de vida.
Los proyectos presentados deben aportar respuestas a las necesidades emergentes del sector: nuevos servicios y sistemas de atención a las personas o mejoras en la integración en el entorno.
Las aportaciones innovadoras se deben deben haber aplicado por las entidades y servicios que los presentan, tienen que estar incorporados a su dinámica de funcionamiento habitual y deben demostrar el impacto conseguido.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gracias por tus comentarios, en breve será publicado.