SERVEIS

· Servei d’infermeria i mèdic  privat especialitzat en geriatria amb supervisió diària.
à Gestió dels fàrmacs i visites als especialistes en coordinació amb el CAP de referència.
à Controls individuals de cadascun dels residents, així com el seguiment de les malalties cròniques a fi de aconseguir una millor qualitat de vida.

· Servei de fisioteràpia:
à Treballem per tal de aconseguir mobilitat i independència per les activitats bàsiques quotidianes en un entorn adaptat i accessible mitjançant la realització d’activitats i teràpies individuals i en grup.

· Servei de teràpia ocupacional:
à Orientat a millorar o mantenir la capacitat funcional i cognitiva mitjançant activitats amb sentit. Es treballa la capacitat d’atenció i  concentració, i la motricitat fina de les mans amb activitats adaptades als diferents estats cognitius.


· Servei de psicologia:
       à Analitza cada cas a fi de donar suport en la millora de la qualitat de vida dels residents i de les seves famílies, ajudant-los en la seva adaptació a les conseqüències derivades de la vellesa de les persones.
                               
 
         · Servei de treball social
      à Suport en les gestions pertinents per les tramitacions necesries per la sol·licitud prestacions d’ajudes publiques per el servei de residencia o centre de dia.

                                  
  LES NOSTRES XARXES SOCIALS
https://residenciamossenanton.blogspot.com.es
 Instagram residenciamossenanton