19/11/10

El centre comença amb il•lusió i optimisme una nova etapa en la seva trajectòria

Actualment els centres geriàtrics hem de complir amb unes normatives determinades si volem acollir persones beneficiaries de les prestacions de la llei de la dependència; qüestió que ha canviat radicalment les condiciones de viabilitat per molts centres. Es per això que Residència Mossèn Anton va prendre a primers d’any la decisió de invertir en la millora i renovació de les seves instal•lacions adaptant el centre a les exigències de l’Administració. Aquest fet ha culminat finalment amb la contractació de 4 nous professionals: fisioterapeuta, educadora social, psicòloga, i terapeuta ocupacional configurant un equip interdisciplinari de treball tal i com es pot apreciar en el l’organigrama.


La nostra missió com a entitat segueix sent la mateixa que des de l’inici de l’activitat; donar un servei als nostres residents òptim i a la vegada professional sense oblidar que es un objectiu prioritari que es sentin “a casa seva”.

Ara comptem en el nostre equip amb aquests professionals que ben segur faran que el nostre servei sigui encara millor, la nostra voluntat es ara encara mes ferma dons comptem amb el recolzament del coneixements específics de cada disciplina i que permetrà atendre millor als nostres residents i també aconseguir l’objectiu de oferir un servei de qualitat basat en la millora continua.

Alícia Tarragón

Directora-Treballadora Social

El centro comienza con ilusión y optimismo una nueva etapa en su trayectoria.


Actualmente los centros geriátricos debemos cumplir con unas normativas determinadas si queremos acoger personas beneficiarias de las prestaciones de la ley de la dependencia; cuestión que ha cambiado radicalmente las condiciones de viabilidad para muchos centros. Es por ello que Residencia Mosén Anton tomó a primeros de año la decisión de invertir en la mejora y renovación de sus instalaciones adaptando el centro a las exigencias de la Administración. Este hecho ha culminado finalmente con la contratación de 4 nuevos profesionales: fisioterapeuta, educadora social, psicóloga, y terapeuta ocupacional configurando un equipo interdisciplinario de trabajo tal y como se puede apreciar en el organigrama.

Nuestra misión como entidad sigue siendo la misma que desde el inicio de la actividad; dar un servicio a nuestros residentes óptimo ya la vez profesional sin olvidar que es un objetivo prioritario que se sientan "en casa".

Ahora contamos en nuestro equipo con estos profesionales que seguro harán que nuestro servicio sea aún mejor, nuestra voluntad es ahora aún más firme pues contamos con el apoyo de los conocimientos específicos de cada disciplina y que permitirá atender mejor a nuestros residentes y también conseguir el objetivo de ofrecer un servicio de calidad basado en la mejora continua.

Alicia Tarragón

Directora-Trabajadora Social