11/1/17

Reconocimineto FATEC


Fatec, Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya , es muy emocionante que se reconozca el trabajo realizado en los centros. Muchas gracias !!!!

El projecte de FATEC ens va visitar per valorar si el nostre centre reuneix una sèrie de requisits que fan possible viure com al domicili habitual. Poden llegir el projecte al enllaç http://www.fatec.cat/index.php/2-uncategorised/121-fatec-visita-les-residencies-de-catalunya-resum el contingut del projecte.

....En anar envellint es possible que l'evolució de les nostres condicions i circumstàncies faci que no sigui possible complir el desig de seguir vivint en el domicili habitual i nosaltres ens plantegem -o ho facin els nostres familiars- la conveniència d'anar a viure a una residència.

Arribat aquest moment voldríem tenir instruments que ens ajudin a valorar les diverses possibilitats existents i diferenciar entre elles. Instruments que ens orientin sobre quines són les característiques de l'estructura i del funcionament d'un centre residencial que ens permeten seguir "vivint" la nostra vida. (font Web Fatec)